aprilie 2010

HRISTOS A INVIAT!


Ioan 20:1
În ziua dintâi a săptămânii, Maria Magdalena s-a dus dis-de-dimineaţă la mormânt, pe când era încă întuneric; şi a văzut că piatra fusese luată de pe mormânt.
Ioan 20:11
Dar Maria şedea afară lângă mormânt, şi plângea. Pe când plângea s-a plecat să se uite în mormânt.
Ioan 20:12
Şi a văzut doi îngeri în alb, şezând în locul unde fusese culcat trupul lui Isus; unul la cap şi altul la picioare.
Ioan 20:13
"Femeie", i-au zis ei, "pentru ce plângi?" Ea le-a răspuns: "Pentru că au luat pe Domnul meu, şi nu ştiu unde L-au pus."
Ioan 20:14
După ce a zis aceste vorbe, s-a întors, şi a văzut pe Isus stând acolo în picioare; dar nu ştia că este Isus.
Ioan 20:15
"Femeie", i-a zis Isus, "de ce plângi? Pe cine cauţi?" Ea a crezut că este grădinarul, şi I-a zis: "Domnule, dacă L-ai luat, spune-mi unde L-ai pus, şi mă voi duce să-L iau."
Ioan 20:16
Isus i-a zis: "Marie!" Ea s-a întors, şi I-a zis în evreieşte: "Rabuni!" adică: "Învăţătorule!"
Ioan 20:17
"Nu mă ţine", i-a zis Isus; "căci încă nu M-am suit la Tatăl Meu. Ci, du-te la fraţii Mei, şi spune-le că Mă sui la Tatăl Meu şi Tatăl vostru, la Dumnezeul Meu şi Dumnezeul vostru."
Ioan 20:18
Maria Magdalena s-a dus, şi a vestit ucenicilor că a văzut pe Domnul, şi că i-a spus aceste lucruri.

Posted on

4 apr. 2010

Dragii mei, multumiri fie aduse lui Dumnezeu pentru maretul har ce ne-a fost ingaduit ca si in acest an sa ne aduce aminte ca acum 2000 de ani, Domnul Isus a suferit si a purtat ocara pentru noi. El merita toata SLAVA, CINSTEA si ONOAREA.
Isaia 53:3
Dispreţuit şi părăsit de oameni, om al durerii şi obişnuit cu suferinţa, era aşa de dispreţuit că îţi întorceai faţa de la El, şi noi nu L-am băgat în seamă.

Isaia 53:4
Totuşi, El suferinţele noastre le-a purtat, şi durerile noastre le-a luat asupra Lui, şi noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu, şi smerit.

Isaia 53:5
Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre. Pedeapsa, care ne dă pacea, a căzut peste El, şi prin rănile Lui suntem tămăduiţi.
Amin.

Posted on

1 apr. 2010