ianuarie 2017

Doua din bisericile evanghelice din localitatea noastra s-au alaturat "Săptămânii de Rugăciune pentru Unitatea Creştinilor". 
Acest eveniment va fi organizat in Orăştie in perioada 18 - 25 Ianuarie 2017 dupa urmatorul program:
18. IAN.2017 - BISERICA EVANGHELICĂ 
20. IAN. 2017 - BISERICA ROMANO-CATOLICĂ
22. IAN. 2017 - BISERICA GRECO-CATOLICĂ
23. IAN. 2017 - BISERICA REFORMATĂ
Serile de rugăciune încep la ora 18:00.

Saptamana de rugaciune pentru unitatea crestina!
Sunteti asteptati cu mare drag in aceste zile in locasurile de inchinare mai sus mentionate!

Ca si crestini evanghelici care traiesc si actioneaza intr-o comunitate ne dorim sa prezentam bisericile ce alcatuiesc mediul evanghelic din orasul nostru (si de ce nu si din imprejurimile acestuia). Astfel pentru astazi ne dorim sa va prezentam cateva detalii despre Biserica Crestina Baptista "Harul" din orasul nostru asa dupa cum ei insusi se prezinta pe site-ul lor (http://bbho.ro):

BBHO ~ o biserica de uimpact in mediul evanghelic din zona Orastiei
Biserica Harul din Orastie e o comunitate de creștini care se bazează pe:
*Scriptura – Recunoaștem, studiem și predicăm Scriptura ca singura autoritate în materie de credință și practică;
*Adorare – Căutăm să aducem adorare lui Dumnezeu cu toată ființa în Duh și Adevăr;
*Rugăciunea și postul – Credem cu tărie în puterea rugăciunii și postului;
*Evanghelizare – Mărturisim altora despre Isus, cu îndrăzneală, realism și relevanță.
Viziunea bisericii:
*Mântuirea celor pierduți;
*Maturizarea celor mântuiți;
*Multiplicarea celor maturi pentru gloria lui Dumnezeu.
(Matei 28:19-20 ” Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit. Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului” Amin).
Scopul bisericii:
Ca și Biserică ne dorim să fim uniți întreaga frățietate pentru glorificarea lui Dumnezeu prin prezentarea fiecărui credincios al bisericii desăvârșit (matur) în Cristos. (Coloseni 1:28 “Pe El Îl propovăduim noi, şi sfătuim pe orice om, şi învăţăm pe orice om în toată înţelepciunea, ca să înfăţişăm pe orice om desăvârşit în Hristos Isus”).
Imaginea pe care dorim să ne-o însușim ca Biserică:
*trăire conform Cuvântului; (2 Timotei 1:13 “Dreptarul învăţăturilor sănătoase, pe care le-ai auzit de la mine, ţine-l cu credinţa şi dragostea care este în Hristos Isus”; vezi și Iacov 1:22);
*predicarea Cuvântului; (2 Timotei 4:2 “…propovăduieşte Cuvântul, stăruie asupra lui la timp şi nelatimp, mustră, ceartă, îndeamnă cu toată blândeţea şi învăţătura”);
*închinare fără compromisuri, potrivit Cuvântului; (Ioan 4:24 “Dumnezeu este Duh; şi cine se închină Lui trebuie să I se închine în duh şi în adevăr”);
*calitatea și nu cantitatea ucenicilor; (2 Timotei 2:2 “Şi, ce-ai auzit de la mine în faţa multor martori, încredinţează la oameni de încredere, care să fie în stare să înveţe şi pe alţii”; vezi și Luca 9:23);
*lucrarea de întărire și multiplicare a grupelor mici de studiu; (Ioan 5:39 “Cercetaţi Scripturile, pentru că socotiţi că în ele aveţi viaţa veşnică, dar tocmai ele mărturisesc despre Mine”; vezi și Matei 28:19);
*plantarea de noi biserici; (Romani 15:19/b “…Aşa că, de la Ierusalim şi ţările dimprejur până la Iliric, am răspândit cu prisosinţă Evanghelia lui Hristos”);
*cârmuirea de către echipa prezbiterilor; (Faptele Apostolilor 14:23 “Au rânduit prezbiteri în fiecare biserică şi, după ce s-au rugat şi au postit, i-au încredinţat în mâna Domnului, în care crezuseră.”; vezi și 1 Timotei 5:17);
*consiliere biblică; (Faptele Apostolilor 20:31 “De aceea vegheaţi şi aduceţi-vă aminte că, timp de trei ani, zi şi noapte, n-am încetat să sfătuiesc cu lacrimi pe fiecare din voi.”; vezi și Coloseni 3:16);
*evaluarea periodică și intenționată; (1 Corinteni 16:3 “Şi, când voi veni, voi trimite cu epistole pe cei ce îi veţi socoti vrednici ca să ducă darurile voastre la Ierusalim”; vezi și Filipeni 3:7);
*viziune contextualizată a bisericii locale; (1 Corinteni 9:20 “Cu iudeii m-am făcut ca un iudeu, ca să câştig pe iudei; cu cei ce sunt sub Lege m-am făcut ca şi când aş fi fost sub Lege (măcar că nu sunt sub Lege), ca să câştig pe cei ce sunt sub Lege”);
*valorile bisericii BCBHO; (Evrei 11:26 “El socotea ocara lui Hristos ca o mai mare bogăţie decât comorile Egiptului, pentru că avea ochii pironiţi spre răsplătire”);
*transparență și dare de socoteală; (Efeseni 3:9 “şi să pun în lumină înaintea tuturor care este isprăvnicia acestei taine, ascunse din veacuri în Dumnezeu, care a făcut toate lucrurile”).
Cuvântul pastorului:
"Vremurile în care trăim sunt mai propice ca niciodată pentru transmiterea mesajului biblic în lungul şi latul pământului. Marea chemare pe care ne-a dat-o Mântuitorul de a duce vestea bună la orice făptură rămâne pentru biserică ca trup al lui Cristos şi pentru creştini ca parte componentă a acestui trup, cea mai importantă misiune pe acest pământ. Facând uz de posibilităţile practic nelimitate pe care le oferă internetul, ne dorim ca pagina web a Bisericii HARUL din Orăștie să fie un răspuns pentru mulţi dintre cei care caută adevărul. Și aceasta fie prin resursele noastre puse la dispoziție prin radio online, transmise video Live sau diverse materiale! Ne dorim ca acest site să reflecte viziunea noastră ca biserică, să promoveze valorile autentice ale trăirii cu Cristos şi să arate calea spre mântuire celor ce rătăcesc în întunericul acestei lumi. Prezenţa Bisericii HARUL pe web se doreşte să fie o autentică prezentare a lui Cristos şi a adevărului biblic spre mântuirea, echiparea şi desăvârşirea celor care îl caută cu adevărat pe Dumnezeu. Rugăciunea noastră neîntreruptă este ca prin tot ceea ce facem, El să fie slăvit şi cât mai mulţi oameni să-L găsească”.
BBHO Logo
Pentru a contacta aceasta biserica, BBHO va pune la dispozitie urmatoarele date de contact:
Biserica Creștină Baptistă Harul
Adresa: Str. Pricazului, Nr. 86, Orăștie, Hunedoara, România
Site: http://bbho.ro
Blog: http://bisericaharul.blogspot.ro
E-mail: bcbharul@yahoo.ro
Facebook: https://www.facebook.com/harulorastie